CIMENT ALUMINAT DE CALCI
ALUMINITE


CIMENT REFRACTARI
Assessor tècnic:
+34 936 806 030
sat@cmi.cemolins.es
Servei de càrrega:
A granel i sacs de 8:00 a 15:30 h.
Entrega:
segons convingui

Aluminite és un ciment refractari, especialment dissenyat per fabricar morters i formigons refractaris i aïllants. Aluminite està format per aluminats de calci i minerals rics en alúmina, ambdós molturats a mida de micres. En augmentar la temperatura de servei, se sintetitzen i ceramitzen els components, de manera que augmenta la temperatura de la fusió i la resistència mecànica d'Aluminite. A més, presenta un endurit ràpid que ajuda a un desemmotllatge i/o posada en servei ràpids.
Característiques tècniques

QuímicsFÍSIQUES

MECÀNIQUES
Característiques addicionals 
RECOMANACIONS

Expedició i emmagatzematge

En sacs de 25Kg i bigbags. Ensacat conservar-lo a sacs tancats en un entorn fresc, sec i ventilat, protegit de les corrent d'aire i aïllat del sòl i les parets.


Recomanat especialment per a

Formigons i morters refractaris fins temperatures d'uns 1.300 ºC.


No indicat per a

Aplicacions no refractàries ni per formigons refractaris amb temperatures de treball superiors a 1.300 ºC.


Precaucions de posada en obra

Utilitzar els àrids refractaris adequats a la temperatura de treball. Seguir la forma de posada en obra d'un formigó refractari. Seguir les recomanacions d'escalfament inicial d'un formigó refractari.