ÀRID SINTÈTIC
CAT


ÀRID SINTÈTIC
Assessor tècnic:
+34 936 806 030
sat@cmi.cemolins.es
Servei de càrrega:
A granel i sacs de 8:00 a 15:30 h.
Entrega:
segons convingui

CAT és un àrid sintètic a base d'aluminats de calci amb granulometria controlada. La combinació de CAT i de ciment Electroland (CAC) s'utilitza per fabricar morters i formigons amb resistència a la temperatura i a cicles de xocs tèrmics (fins a 1.300°C), resistències mecàniques inicials molt altes i una llarga durabilitat gràcies a l'elevada resistència a l'abrasió. A més, s'aconsegueix una excel·lent durabilitat davant la corrosió bacteriològica i química (sulfats, clorurs i àcids fins a pH > 3,5).
Característiques especials


Característiques tècniques

Químics

 
RECOMANACIONS

Expedició i emmagatzematge

Disponible en big-bags.

Els big-bags s'han d'emmagatzemar sobre palet, en llocs secs i ventilats.


Recomanat especialment per a

Fabricar formigons densos amb una elevada resistència a la corrosió química, a l'abrasió, a la temperatura (atmosferes no reductores) i d'enduriment ultra-ràpid.

Fabricar morters autonivellants i recrescuts en la química de la construcció.