CIMENT ALUMINAT DE CALCI
ELECTROLAND


EN 14647 CAC
Assessor tècnic:
+34 936 806 030
sat@cmi.cemolins.es
Servei de càrrega:
A granel i sacs de 8:00 a 15:30 h.
Entrega:
segons convingui

El ciment ELECTROLAND, fabricat per Cementos Molins Industrial, SA, és un ciment d'aluminat de calci amb resistències mecàniques molt altes, a 6 i 24 h, i que alhora és resistent a ambients agressius (sulfats, marí, àcids diluïts), a l'abrasió i a les temperatures altes (aplicacions refractàries). A més, és un aliat excel·lent en la formulació de morters especials, juntes i pastes autoanivellants d'alta tecnologia. ELECTROLAND és 100 % clinker molturat sense addicions.
Característiques tècniques


QuímicsFÍSIQUES

MECÀNIQUES
Característiques addicionals
 
RECOMANACIONS

Expedició i emmagatzematge

En sacs de 25kg, en big-bags i a dojo. A dojo conservar-lo en sitja estanca. Ensacat conservar-lo en sacs tancats en un entorn fresc, sec i ventilat, protegit de les corrents d'aire i aïllat del sòl i les parets.


RECOMANAT ESPECIALMENT PER A

Enduriment ràpid. Treballs en temps fred. Regulació de fargat (barreges amb Pòrtland). Corrosió. Abrasió. Refractari.


No indicat per a

Grans volums de formigó. Elements pretensats.


Precaucions de posada en obra

Per obra civil, dosificació mínima de ciment 400 kg/m3, màxima relació aigua/ciment de 0,4 i els àrids han de ser nets, amb pocs fins de menys de 0,2 mm i no han de lliurar àlcalis. Extremar precaucions de curat a partir de les 2 hores. Evitar evaporació en temps calorós. Prendre precaucions en temps fred, evitant els àrids gelats.