Info.Empresa
Política de qualitat


Política de qualitat

 

CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, SA manté la seva Política de qualitat que estableix el Sistema de Gestió de Qualitat, de conformitat amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Per això, posseeix el REGISTRE D'EMPRESA atorgat per AENOR el febrer del 1998, amb el certificat ER-0093/1998, que es ratifica i es manté en vigor anualment després de superar les corresponents auditories del nostre sistema pel que fa a la norma esmentada.

 

La nostra Política de qualitat estableix com a primera prioritat donar plena satisfacció a tots els nostres clients, tant pel que fa als productes com als serveis.

 

Segons la política, es considera que és la nostra obligació mantenir-nos al dia de tots els canvis tecnològics que puguin afectar als nostres productes per oferir-los prioritàriament als nostres clients, de tal manera que puguin gaudir en tot moment dels beneficis d'aquestes innovacions.

 

Garantim la regularitat els nostres ciments. Els nostres ciments disposen del marcatge europeu de seguretat (CE) obligatori, segons la Directiva Europea de Productes de la Construcció, i del marcatge voluntari de qualitat de producte certificat (N) per la marca AENOR, en compliment dels reglaments particulars corresponents.

 

Certificat IQNET ISO9001

 

Certificat AENOR