és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

09/12/2021

Ciments Molins aporta el ciment per a cent mil metres cúbics del formigó usat en la construcció dels túnels de la Plaça de les Glòries de Barcelona

Ciments Molins aporta el ciment per a cent mil metres cúbics del formigó usat en la construcció dels túnels de la Plaça de les Glòries de Barcelona

La construcció dels dos túnels viaris de la plaça de les Glòries de Barcelona que han substituït el vell scalèxtric enderrocat ha comptat amb la participació de Ciments Molins Industrial, que ha aportat el ciment amb què s’han fabricat cent mil tones del formigó usat a la infraestructura. El passat 6 de novembre es va inaugurar al trànsit el primer d’aquests dos túnels que travessen l’indret, el que correspon a la sortida de la ciutat.

L’aportació del material produït a Sant Vicenç dels Horts s’ha canalitzat, majoritàriament a través de Hanson, un client al que s’ha subministrat el ciment. En una primera fase van ser uns 58.000 m3, i en la segona uns 25.000 m3, tots ells fabricats amb els ciments pòrtland de CMI.

Per una altra banda, Promsa, una altra empresa del Grup CM, també ha tingut una participació en aquesta obra: la seva aportació de formigó – més de 17.000 m3- també incorporava el ciment de CMI. La complexitat d’execució de l’obra va permetre la utilització de fins a 33 productes, entre ells formigons autocompactants, lletades, gunites, morters per dosificació, formigons postesats, etc.

Una de les complexitats de la infraestructura és que en un mateix espai hi conviuen, actualment, els dos túnels per al trànsit automobilístic i 4 túnels de metro i trens ( L1 de Metro, R1 -línia de Maçanet -Massanes-, R3 /R4 -línies de Manresa i Puigcerdà- i la línia d’Estació de França-Sants)

L’obra ha requerit l’execució de 60.000 metres quadrats de murs pantalla. Alguns d’ells, al centre de la plaça, a 54 metres de profunditat. També s’han edificat 25.000 metres quadrats de pilons de formigó. Durant la construcció s’han hagut de bombejar diàriament 25.000 metres cúbics d’aigua freàtica, equivalents a 10 piscines olímpiques.

Una obra colossal en la que Ciments Molins Industrial també hi ha deixat empremta.