és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

04/05/2021

Ciments Molins Industrial implantarà la norma ISO 50001 per a ser més eficient en l'ús i consum d'energia

Ciments Molins Industrial implantarà la norma ISO 50001 per a ser més eficient en l'ús i consum d'energia

Ciments Molins Industrial ha signat un acord amb la consultora barcelonina Trébol Energía per a la implantació d'un Sistema de Gestió de l'Energia segons la norma ISO 50001: 2018. Aquesta iniciativa s'emmarca en els processos de millora contínua de les operacions en l'àmbit de l'eficiència energètica, una de les actuacions de la indústria cimentera que forma part del Full de Ruta per la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) l’objectiu del qual és assolir la neutralitat en les emissions de CO2 el 2050.

El projecte contempla -entre altres actuacions- la revisió dels indicadors de consum de combustible i electricitat que ja mesuren la conducta energètica de la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts, i la instal·lació de nous comptadors per seccions i / o processos perquè els valors mesurats siguin més fiables. Això permetrà dirigir les inversions econòmiques de manera que repercuteixin en la conducta ambiental de la planta i es tradueixin en una reducció de costos que augmenti la competitivitat de l'empresa.

El procés d'implantació de la ISO 50001 -coordinat per les direccions d'Operacions, i Qualitat i Medi Ambient- es prolongarà durant un any, i acabarà amb una auditoria per part d'una organització externa prèvia a l'obtenció de la certificació de el nou sistema de gestió.

Aquest nou sistema s'integrarà amb els ja implantats com el Sistema de Gestió de Qualitat segons la ISO 9001 i el Sistema de Gestió Mediambiental segons la ISO 14001. Tots ells segueixen la mateixa metodologia de Planificar-Fer-Verificar-Actuar (PDCA, per les seves sigles en anglès) i, per tant, inclouen seguiment d'indicadors, objectius, plans d'acció i accions correctives, per exemple.

El resultat final servirà per incrementar l'eficiència energètica i permetrà avaluar de manera constant l'ús i el consum d'energia, tant elèctrica com tèrmica. La millora de l'acompliment que suposarà en l'activitat industrial ha de traduir-se en una nova reducció de les emissions. Amb això, també augmentarà la contribució de CMI en la lluita contra el Canvi Climàtic.