és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

07/10/2021

Conveni amb el Consorci del Parc Natural de Collserola per al manteniment del camí de Sant Feliu de Llobregat a Santa Creu d’Olorda

Conveni amb el Consorci del Parc Natural de Collserola per al manteniment del camí de Sant Feliu de Llobregat a Santa Creu d’Olorda

La preservació dels espais naturals a l’entorn de les instal·lacions de la fàbrica ha portat Ciments Molins Industrial a signar un conveni amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per tal de tancar al trànsit de vehicles el camí que va de Sant Feliu de Llobregat a Santa Creu d’Olorda. L’acord signat en data 30 d’agost també preveu l’arranjament del tram 2 per tal d’integrar-lo a la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis del Parc.

El camí existent d’accés a Santa Creu d’Olorda des de Sant Feliu de Llobregat, d’uns 3,5 quilòmetres en total, discorre parcialment pel recinte de la fàbrica i la pedrera de CMI, i presenta un grau diferent de conservació segons els trams. El conveni amb el Parc de Collserola preveu que l’empresa arrangi el tram del final de la fàbrica fins a l’antic accés a la pedrera. Es tracta d’un tram pavimentat amb formigó que presenta força esvorancs i té una longitud aproximada d’un quilòmetre.

CMI repararà, en una primera fase, aquest segon tram del camí, tant en la zona de la seva propietat com el tram que no és propietat seva. Aquesta reparació convertirà el tram pavimentat en una pista de terra d’entre 4 i 5 metres d’amplada. Es faran també les sortides d’aigua i cunetes necessàries per evitar deterioraments per l’acció erosiva de l’aigua de pluges torrencials.

Per la seva banda, per protegir l’espai de mals usos malauradament cada cop més freqüents, el Consorci realitzarà el tancament del camí en els seus dos extrems, és a dir, des de l’entrada de la fàbrica fins a la zona de Santa Creu, mitjançant la instal·lació de dues cadenes. D’aquesta manera, l’ús del camí serà exclusiu per a vianants, vehicles sense motor i vehicles motoritzats autoritzats, especialment per als serveis públics serveis de manteniment, vigilància i extinció d’incendis, així com per les companyies de servei que disposin d’infraestructures a l’interior del camí (elèctriques, aigües, etc).

Una vegada aquest tram es trobi totalment reparat, tota la pista fins a Santa Creu passarà a formar part de la Xarxa Viària Bàsica de prevenció d’incendis del Parc Natural de la Serra de Collserola. D’aquesta manera, quedarà inclosa en el programa de manteniment ordinari de la xarxa de camins de prevenció d’incendis del Parc, que realitza de manera sistemàtica cada 2 o 3 anys el Consorci.