és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

13/05/2022

Els resultats de la conducta ambiental de la fàbrica al 2021, presentats a la Comissió de Sostenibilitat

Els resultats de la conducta ambiental de la fàbrica al 2021, presentats a la Comissió de Sostenibilitat

La Sala d’actes del Castell de Pallejà va ser la seu, el passat 5 d’abril, de la trobada de la Comissió de Sostenibilitat (CS) de Ciments Molins Industrial, un grup de treball format per regidors i tècnics municipals de Medi Ambient, representants veïnals i responsables tècnics de l’empresa. A banda del repàs habitual al comportament i actuacions ambientals, la reunió va servir per presentar el pla d’acció de CMI per a reduir l’empremta climàtica i les emissions de CO2. També es van exposar les afectacions per a la fàbrica i l’empresa de la conjuntura mundial (inflació, preu de l’energia, guerra d’Ucraïna), que han comportat que els costos variables de fabricació s’hagin multiplicat per 2,5 durant el darrer any.

Durant la reunió es va presentar l’Informe sobre l’impacte de l’activitat de la fàbrica a sòls, vegetació i aire corresponent a l’any 2021 i elaborat pel Laboratori de Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest Informe, que es reedita cada 2 anys des de 2011, inclou els resultats de les mesures fetes a diversos punts interns i externs de la zona d’influència de la fàbrica, i compara l’evolució dels registres de diversos contaminants. Com a conclusions, l’Informe destacava que els resultats obtinguts en la campanya 2021 indicaven que no s’han produït canvis significatius en els nivells ambientals dels contaminants, i que l'ús de combustibles alternatius no havia tingut un impacte significatiu sobre la zona sota la influència de la planta.

En relació al Balanç Ambiental corresponent a 2021, totes les mesures sobre emissions que es van realitzar van donar resultats mot inferiors als límits establerts legalment. Per una altra banda, es va evitar l'emissió a l’atmosfera de 123.115 t de CO2 per la utilització de residus amb biomassa.

Pel que fa al Full de Ruta per a la neutralitat en carboni que Ciments Molins Industrial està elaborant, es preveu rebaixar a 483 kg per tona de ciment les emissions de CO2 l’any 2030 (l’any 1990 se superava els 800 kg de CO2 per tona de ciment), i arribar a zero l’any 2050. Per a aconseguir-ho, s’utilitzaran matèries primeres descarbonatades que evitin el consum de recursos naturals i se substituiran combustibles fòssils per energia procedent del reaprofitament de residus que contenen biomassa. També s’incrementarà el proveïment d’energia elèctrica procedent de fonts renovables.

Com d’habitud, la reunió es va concloure amb un col·loqui sobre diverses qüestions plantejades pels participants. Entre elles, les diferències sobre normatives legals i funcionament dels processos industrials entre incineradores i fàbriques de ciment que valoritzen residus energèticament.