és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

11/03/2021

L’Institut Català de l’Energia reconeix dos projectes de millora energètica de la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts, els únics de la industria catalana

L’Institut Català de l’Energia reconeix dos projectes de millora energètica de la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts, els únics de la industria catalana

L’aposta de Ciments Molins Industrial per la descarbonització de l’activitat industrial, l’estalvi d’energia, l’eficiència energètica i l’increment de productivitat amb el mateix consum energètic ha obtingut un nou reconeixement econòmic i institucional. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha avaluat i acreditat els beneficis mediambientals assolits per la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts amb la implantació, durant 2020, de dos projectes encaminats a la millora de la seva eficiència energètica. La seva inclusió al Programa d’ajudes per actuacions d’Eficiència Energètica que gestiona l’ICAEN amb fons europeus implica rebre una subvenció a fons perdut equivalent al 25% del cost de les inversions, que han superat els 1,25 milions d’euros. Així mateix, constitueix una nova demostració del compromís de l’empresa per la sostenibilitat i per una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i neutralitat carbònica.

 

Els projectes desenvolupats són, d’una banda, la instal·lació d’un sistema d’aprofitament de la calor excedent del refredador del forn a la molta de carbó i, de l’altra, l’aprofitament del gasos calents dels forns de Ciment d’Aluminat de Calci per preescalfar l’aire de combustió del propi forn. Amb el primer s’aconseguirà estalviar al voltant de 500 m 3 a l’any de gasoil i s’evitarà l’emissió de 2.800 t de CO 2 anualment. La segona inversió servirà per estalviar a l’entorn de 2.000 t de combustible anuals i la corresponent reducció d’emissions a l’atmosfera de 5.000 t de CO 2 .

 

A més, la incorporació dels projectes de CMI al Programa d’ajudes de l’ICAEN constitueix una doble fita: en primer lloc, perquè a tot Catalunya només se n’han reconegut i aprovat 63 iniciatives en aquesta convocatòria; però sobretot, perquè són els únics admesos de la indústria cimentera catalana. Les dues iniciatives s’emmarquen en la categoria de Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, que té com a objectiu “incentivar i promoure les actuacions al sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica, contribuint a assolir els objectius de reducció del consum d’energia final que fixa la Directiva 2012/17/UE del Parlament Europeu”.