és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

25/11/2021

Les auditories i inspeccions confirmen l’alt grau d’acompliment de la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts

Les auditories i inspeccions confirmen l’alt grau d’acompliment de la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts

Les diverses auditories i inspeccions realitzades durant l’any 2021 a la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts han posat de relleu, novament, els excel·lents resultats obtinguts en l’acompliment de la normativa relacionada, entre altres, amb la conducta ambiental i la qualitat del producte. El nivell d’autoexigència de Ciments Molins Industrial en els seu processos de fabricació de ciment, i la bona gestió de les operacions per part dels professionals, han permès d’obtenir les millors qualificacions possibles, segons es desprèn dels resultats aportats per aquestes auditories.

Així, el sistema de gestió de qualitat segons la norma ISO9001 i el de gestió ambiental segons ISO14001 han rebut la verificació de diferents auditors d'AENOR, que en monitoritzen el funcionament durant una setmana a l'any. Al 2021, de nou, amb bons resultats: només 1 No Conformitat, i amb diferents Observacions i Propostes de Millora que ajudaran a evolucionar.

Respecte de les certificacions dels productes, els inspectors d'AENOR i ITEC verifiquen els resultats de manera contínua i fan inspeccions a planta dues vegades l'any; en aquest 2021, de nou, sense No Conformitats.

Pel que fa a la normativa ambiental, la Generalitat efectua una inspecció completa de l'Autorització de la planta cada 2 anys (el 2021, amb la millor qualificació possible de 3), un control continuat d'emissions atmosfèriques, una inspecció de contaminació lumínica, i diverses inspeccions puntuals de residus i aigües residuals. Totes elles s’han superat sense incidències significatives.

Per últim, l'auditoria de Verificació de les emissions de CO2 s’audita externament 2 cops l'any, també amb uns darrers resultats molt positius.