és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

22/02/2022

Les enquestes de satisfacció dels clients atorguen un 4,7 sobre 5 als ciments pòrtland de Ciments Molins Industria

Les enquestes de satisfacció dels clients atorguen un 4,7 sobre 5 als ciments pòrtland de Ciments Molins Industria

Les enquestes de satisfacció dels clients, que Ciments Molins Industrial realitza en períodes bianuals, han atorgat una mitjana de 4,41 (sobre una escala de 5) a les diferents magnituds valorades durant l’any 2021. Recepció i entrega de comandes, la gamma de productes, el servei tècnic i l’administratiu, la relació comercial i el web corporatiu han assolit uns resultats excel·lents, però cal destacar-ne la valoració donada als productes, que ha sigut del 4,70, la nota més elevada de totes les categories.

La bona feina de l’empresa ha aconseguit el reconeixement dels clients a través d’una metodologia d’avaluació que ha implicat el 85% dels usuaris de ciment pòrtland. Un producte que, en el seu conjunt, representa pràcticament el 92% de les vendes dels ciments de CMI. Aquest volum de respostes aporta una gran fiabilitat als resultats obtinguts.

Les enquestes es realitzen aprofitant les visites comercials. El sistema consisteix a què els usuaris valorin de 1 a 5 (sent 1 la pitjor i 5 la millor puntuació) l’oferta de l’empresa en productes i serveis. Les preguntes que es formulem, i que es contesten de forma individual, abracen pràcticament tots els àmbits de relació comercial amb el mercat.

En tots els apartats la valoració s’ha situat per sobre de 4, i la valoració global de l’empresa on expressen si la recomanarien a tercers ha estat del 4,47 (un valor per sobre de la mitja total).