és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Ciment portland

DRAGÓN CEM II/B-L 32,5N

CEM II/B-L 32,5N

DRAGÓN

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
DRAGÓN AL CEM II/A-L 42,5R

CEM II/A-L 42,5R

DRAGÓN AL

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
DRAGÓN AL N CEM II/A-L 42,5N

CEM II/A-L 42,5N

DRAGÓN AL N

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
SÚPER DRAGÓN CEM I 52,5R

CEM I 52,5R

SÚPER DRAGÓN

Ciment pòrtland tipus I de categoria resistent molt alta 52,5 R.

Veure més
DRAGÓN SR CEM I 42,5R-SR 5

CEM I 42,5R-SR 5

DRAGÓN SR

Ciment pòrtland resistent a sulfats.

Veure més

Ciment aluminat càlcic

ELECTROLAND CAC

CAC

ELECTROLAND

Ciment d'aluminat de calci amb molt altes resistències mecàniques

Veure més
ALUMINITE ALUMINITE

ALUMINITE

ALUMINITE

Constituït per aluminats de calci i minerals rics en alúmina.

Veure més
 ÀRID SINTÈTIC  CAT

CAT

ÀRID SINTÈTIC

Àrid sintètic a base d'aluminats de calci amb granulometria controlada.

Veure més