és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Descripció del producte

El ciment DRAGON, fabricat per Cementos Molins Industrial, SA, és un ciment pòrtland amb calcària tipus II/B-L de categoria resistent 32,5 N. La idoneïtat i regularitat de la calcària utilitzada i la finesa del ciment confereixen al nostre ciment DRAGON les prestacions especials següents:

CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

 

Millor treballabilitat
Permet l'elaboració de morters i formigons més plàstics.


Menys risc d'aparició de fissures
Per la quantitat més petita de calor despresa durant les reaccions d'hidratació.


Aplicació en obres
Aquest ciment està dissenyat especialment per a l'elaboració de tota mena de morters de construcció, és especial per a l'aplicació en obres.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 

   Valors habituals Especificació segons norma i instrucció
Clínquer(%)  70 mín. 65 - màx. 79  
Calcària(%) 30  mín. 21 - màx. 35  
Component minoritari (%)  mín. 0 - màx. 5 

 

Químics    
Sulfat, (SO3) (%) 3,1  màx. 3,5  
Clorurs, (Cl) (%) 0,01   màx. 0,1 

 

Físiques    
Superfície específica Blaine (cm2/g)  4600   - 
Expansió Le Chatelier (mm)  0,5 màx. 10  
Inicio fraguado (min) 110  mín. 75  
Final adormiment (min)  160  màx. 720 

 

Mecàniques    
Compressió a 1 dia (MPa)  -  
Compressió a 2 dies (MPa)  17  -  
Compressió a 7 dies (MPa) 29  mín. 16 
Compressió a 28 dies (MPa) 40  mín. 16 mín 32,5 - màx 52,5 

Altres productes de la mateixa categoria

DRAGÓN AL CEM II/A-L 42,5R

CEM II/A-L 42,5R

DRAGÓN AL

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
DRAGÓN AL N CEM II/A-L 42,5N

CEM II/A-L 42,5N

DRAGÓN AL N

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
SÚPER DRAGÓN CEM I 52,5R

CEM I 52,5R

SÚPER DRAGÓN

Ciment pòrtland tipus I de categoria resistent molt alta 52,5 R.

Veure més
DRAGÓN SR CEM I 42,5R-SR 5

CEM I 42,5R-SR 5

DRAGÓN SR

Ciment pòrtland resistent a sulfats.

Veure més