és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Descripció del producte

El ciment ELECTROLAND, fabricat per Cementos Molins Industrial, SA, és un ciment d'aluminat de calci amb resistències mecàniques molt altes a 6 i 24 hores i que alhora és resistent a ambients agressius (sulfats, marí, àcids diluïts), a l'abrasió i a altes temperatures (aplicacions refractàries). A més a més és un aliat excel·lent en la formulació de morters especials, juntes i pastes autoanivelladores d'alta tecnologia. ELECTROLAND és 100% clínquer molturat sense addicions.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 

   Valors habituals Especificació segons norma i instrucció
Clínquer(%) 100 -

 

Químics    
AI2O3 (%) 41,5 35 ≤ AI2O3 ≤ 58
CaO (%) 38  -
Fe2O3 (%) 10,5 -
FeO (%) 4,5 -
SiO2 (%) 3 -
CI (%) 0,01 ≤ 0,10
S2 (%) 0,05 ≤ 0,10
SO3 (%) 0,1 ≤ 0,5
Álcalis (%) 0,1 ≤ 0,4

 

Físiques    
Superfície específica Blaine (cm2/g) 3.300   - 
Inici adormiment (min) 200 ≥90
Final adormiment (min) 220 ≤720

 

Mecàniques    
Compressió a 6h (MPa) 55 ≥18
Compressió a 24h (MPa) 70 ≥40

 

Característiques addicionals  
Component mineralògic majoritari  CaAI2O4  
Con Seger 9(1315ºC)
Components mineralògics secundaris Ca2FeAIO5, Ca12AI14O33, ß-Ca2SiO4, Ca3TiFe2O8, FeO
Granulometría làser D(v,0.9)(μm) inferior a 70 micres  
Densidat aparent (g/cm3) 1,1
Pes específic (g/cm3) 3,2

Altres productes de la mateixa categoria

ALUMINITE ALUMINITE

ALUMINITE

ALUMINITE

Constituït per aluminats de calci i minerals rics en alúmina.

Veure més
 ÀRID SINTÈTIC  CAT

CAT

ÀRID SINTÈTIC

Àrid sintètic a base d'aluminats de calci amb granulometria controlada.

Veure més