és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Compromís mediambiental

Ciments Molins Industrial assumeix el compromís de protegir el medi ambient, la salut i la seguretat dels seus empleats i clients, de la comunitat en què desenvolupa les seves activitats i del públic en general.

Som conscients que la indústria de la construcció té un gran impacte en el medi ambient, i assumim també el compromís de fer disminuir aquest impacte i contribuir a la protecció del nostre entorn natural.

Política mediambiental

Cementos Molins Industrial, S.A. (CMISA) manifesta que la preservació de l'entorn del medi ambient constitueix una de les seves prioritats.

 • Minimització de l'impacte ambiental
 • Utilització de les millors pràctiques i tecnologies disponibles per preveure, evitar i minimitzar la contaminació del medi ambient a les diferents fases del negoci de CMISA.
 • Promoció de la formació i sensibilització medi ambiental
 • Formar les persones de la nostra organització en la gestió medi ambiental de CMISA i sensibilitzar a tot el personal en l'exercici de les seves responsabilitats, en l'observança dels principis i l'assoliment dels objectius marcats.
 • Col·laboració mediambiental amb administració pública i amb entitats privades
 • Cerca de solucions als problemes que puguin derivar de les activitats de CMISA.
 • Col·laboració mediambiental amb administració pública i amb entitats privades
 • Cerca de solucions als problemes que puguin derivar de les activitats de CMISA.
 • CMISA ofereix els seus serveis, instal·lacions i processos per contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a la solució de problemes mediambientals específics de la societat.
 • Comunicació i informació mediambiental amb criteri de transparència
 • Valorar i seleccionar subcontractes i proveïdors coherentment amb aquests principis
 • Promoure la millora contínua del sistema de gestió mediambiental (SGMA)
 • Compliment de les lleis i normatives legals