Cementos Molins Industrial is a company of the Cementos Molins Group | Corporate web Site

19/03/2019

CMI subministra el ciment pòrtland per a la construcció de 3 pous de seguretat del TAV a Barcelona

CMI subministra el ciment pòrtland per a la construcció de 3 pous de seguretat del TAV a Barcelona

Un total de 8.000 tones de ciment pòrtland han estat subministrades durant els darrers mesos i fins a aquest febrer per Ciments Molins Industrial per a la construcció dels pous de seguretat i d’emergència de l’anomenat Túnel de Provença. Aquesta infraestructura ferroviària, promoguda pel gestor ADIF, és la que permet la circulació de les unitats del Tren d’Alta Velocitat – AVE – per Barcelona. És la unió dels trams Madrid – Barcelona – Frontera Francesa.

CMI va iniciar el subministrament el passat mes de juliol de 2018 per a una obra de gran complexitat que utilitza la tècnica del Jet-Grouting per donar al terreny prou estabilitat i resistència i poder-hi construir, així, els pous de seguretat i d’emergència situats al carrer Mallorca de Barcelona, a les cruïlles que hi ha amb els carrers Independència, Nàpols i Urgell. S’han fet injeccions de ciment barrejat amb aigua fins a uns 50 metres per sota del nivell dels carrers.

Per tal de proveir aquesta obra, s’ha comptat amb la instal·lació de diferents sitges a cadascuna de les zones de treball, ja que existia l’exigència tècnica de què el subministrament de ciment no es veiés interromput sota cap concepte. Això ha obligat a garantir la continuïtat de la producció amb estocatge de material, i un servei de transport dedicat exclusivament a aquestes operacions.