és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Descripció del producte

L'aluminit és un ciment refractari especialment dissenyat per fabricar morters i formigons refractaris i aïllants. Constituït per aluminats de calci i minerals rics en alúmina, tots dos molturats a mida de micres. Quan la temperatura de servei augmenta se'n sinteritzen i ceramitzen els components i així augmenten la temperatura de fusió i la resistència mecànica de l'aluminit. A més a més presenta un enduriment ràpid que ajuda a aconseguir un desemmotllament ràpid i/o posada en servei.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 

   Valors habituals Especificació segons norma i instrucció
Clínquer(%)    

 

Químics    
AI2O3 (%) 42,9  -
CaO (%) 36,1  -
Fe2O3 (%) 11,4 -
FeO (%) 4,5 -
SiO2 (%) 2,9 -
CI (%) 0,01 -
S2 (%) 0,03 -
SO3 (%) 0,1 -
Álcalis (%) 0,07 -

 

Físiques    
Superfície específica Blaine (cm2/g) 3270 -
Inici adormiment (min) 145 -
Final adormiment (min) 165 -

 

Mecàniques    
Compressió a 6h (MPa) 47,7 -
Compressió a 24h (MPa) 65,2 -

 

Característiques addicionals  
Component mineralògic majoritari  CaAI2O4  
Temperatura fusió 1360 ºC
Granulometría làser Láser D(v,0.9)(μm) inferior a 90 micres  
Densitat aparent (g/cm3) 1,2
Pes específic (g/cm3) 3,2

Altres productes de la mateixa categoria

ELECTROLAND CAC

CAC

ELECTROLAND

Ciment d'aluminat de calci amb molt altes resistències mecàniques

Veure més
 ÀRID SINTÈTIC  CAT

CAT

ÀRID SINTÈTIC

Àrid sintètic a base d'aluminats de calci amb granulometria controlada.

Veure més