és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Descripció del producte

El ciment SUPER-DRAGÓN, fabricat per Cementos Molins Industrial, SA, és un ciment pòrtland tipus I de categoria resistent molt alta 52, 5 R. S'ha dissenyat especialment per cobrir les necessitats dels sectors del formigó preparat i de la indústria de prefabricats de formigó en les gammes de resistències altes i molt altes

CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Resistències molt altes
Inicial i final. Les seves resistències a compressió a 28 dies el situa a la zona alta dels ciments de la seva categoria.


Enduriment ràpid
Aquest ciment és recomanable per elaborar morters i formigons de prestacions altes i molt altes, així com per confeccionar elements prefabricats, especialment de resistències elevades en edats primerenques.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 

   Valors habituals Especificació segons norma i instrucció
Clínquer (%) 98 mín. 95 - màx. 100
Calcària (%) mín. 0 - màx. 5
Component minoritari (%)    

 

Químics    
Pèrdua per calcinació (%) 2,5 màx. 5
Sulfat, (SO3) (%) 3,4 màx. 4
Clorurs, (Cl) (%) 0,04 màx. 0,1
Residu insoluble (%) 0,7 màx. 5

 

Físiques    
Superfície específica Blaine (cm2/g) 4600   - 
Expansió Le Chatelier (mm) 0,5 màx. 10  
Inici adormiment (min) 110  mín. 45
Final adormiment (min) 170 màx. 720 

 

Mecàniques    
Compressió a 1 dia (MPa) 27  -  
Compressió a 2 dies (MPa) 40 mín. 30
Compressió a 7 dies (MPa) 52   -
Compressió a 28 dies (MPa) 61  mín. 52,5

Altres productes de la mateixa categoria

DRAGÓN CEM II/B-L 32,5N

CEM II/B-L 32,5N

DRAGÓN

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
DRAGÓN AL CEM II/A-L 42,5R

CEM II/A-L 42,5R

DRAGÓN AL

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
DRAGÓN AL N CEM II/A-L 42,5N

CEM II/A-L 42,5N

DRAGÓN AL N

Ciment pòrtland amb calcària

Veure més
DRAGÓN SR CEM I 42,5R-SR 5

CEM I 42,5R-SR 5

DRAGÓN SR

Ciment pòrtland resistent a sulfats.

Veure més